Stikkord

Hitill i sommer har jeg lest Britt Karin Larsen sine romaner om de skogfinske. Jeg har lest bøkene; «Det vokser et tre i Mostamägg», «Himmelbjørnens skog», og «Som steinen skinner». Og jeg elsker dem.

Larsen lar oss bli kjent med en rekke finner i bøkene sine. Vi møter Lina og Taneli, som bygger seg et liv sammen, vi møter gammelkona Kaisa som er kjent for sine trollkunster, vi møter den vakre Hilda, vi møter presten som sliter med alkoholen og ungjenta Lisa som fortaper seg helt i nevnte prest.

Britt Karin Larsen skriver så inderlig, hun skriver med varme. Vi blir kjent med finnene og deres forhold til natur og kultur, deres motsetningsforhold til kristendom og svenskene og nordmennene. Du får menneskene inn under huden.

«Om mennesker tror på en styrelse, at alt som skal skje, vil skje uansett, hvorfor strever de da med å oppfylle sine drømmer, vil de ikke gå i oppfyllelse likevel, bare de er tålmodige nok?» 

Språket hennes er nydelig og jeg gleder meg til å lese fortsettelsen.

Reklamer